บริการด้านภาษีประจำปี

                 

    * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94)
    * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภ.ง.ด.50) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91)
    * จัดทำและนำส่งงบการเงินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
    * จัดทำและสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปียื่นต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.1ก)
 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.