บริการด้านประกันสังคม

                

    * ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

    * แจ้งเข้า-แจ้งออก ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

    * จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

    * นำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี

    * รายงานค่าจ้างประจำปี

 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.