บริการด้านอื่นๆ

                  

    * ให้บริการวางแผนภาษี และวางระบบบัญชี

    * ให้บริการคัดเอกสาร คัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล

    * ให้บริการขอยูสเซอร์และพาสเวิร์ดเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางออนไลน์

    * ให้บริการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของ e-filing

    * ให้บริการรับมอบอำนาจเป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากรในกรณีถูกเรียกพบ

 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.